• Eshop pro sluchadla
  • Sluchadla a telefonování
  • Sluchadla a televize
  • Sluchadla a děti
  • Ochrana sluchu při práci v hluku
  • Předchozí
  • Další

Proč nestačí sluchadlo v náročných poslechových situacích?

Mezi faktory ovlivňující srozumitelnost řeči patří hladina hluku pozadí, vzdálenost od mluvčího, akustika prostředí a dozvuk. V situacích, kdy tyto faktory ovlivňují poměr signálu k šumu (SNR), může být porozumění řeči stále náročné. Slouchadla poskytují největší výhodu, když je mluvčí ve vzdálenosti do 1,5 metru od posluchače. Jakmile se hluk zvýší a vzdálenost mezi posluchačem a mluvčím se zvětší, je zapotřebí další technologie pro udržení srozumitelnosti a porozumění řeči při překonávání vzdálenosti i šumu. Technologie Roger zvyšuje výkon sluchadla. Mikrofony Roger byly vyvinuty za účelem snížení hluku v pozadí a přenosu hlasu mluvčího přímo do sluchadel nebo zvukových procesorů kochleárního implantátu.

Srozumitelný poslech televize

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Přihlášení

Tato stránka používá cookies. Vice info