• Eshop pro sluchadla
  • Sluchadla a telefonování
  • Sluchadla a televize
  • Sluchadla a děti
  • Previous
  • Další

Příspěvek na pomůcky pro nedoslýchavé

Státní příspěvek

Finanční příspěvky na pořízení zvláštní pomůcky, v našem případě pomůcky pro sluchově postižené, poskytují na místně příslušném úřadu práce podle zákona č. 329/2011 Sb. a vyhlášky č. 388/2011 Sb., která ve svém znění mj. specifikuje seznam druhů a typů těchto zvláštních pomůcek, na jejichž pořízení lze uplatnit žádost.

Naše produkty je možné zařadit do některé z následujících kategorií:

- speciální programové vybavení (aplikace do telefonu, programy do osobního počítače) pro edukaci a reedukaci sluchu umožňující nácvik mluvení, odezírání nebo znakové řeči,
- individuální indukční smyčka
- zařízení pro poslech audiovizuálního zařízení
- signalizace telefonního zvonění
- telefonní zesilovač

Formulář o příspěvek na zvláštní pomůcku

Úřady práce se při posuzování o přiznání příspěvku na zvláštní pomůcku řídí shora uvedeným zákonem č. 329/2011 Sb.

Pokud vám bude přiznán nárok na příspěvek, stanovená spoluúčast je obvykle 10% z ceny pomůcky. Nejméně však 1 000 Kč.

Příklady:

1) Kompletní řešení Roger pro uživatele kochleárního implantátu stojí celkem 34 800 Kč. Z toho 10% spoluúčast činí 3 480 Kč, kterou musí uhradit žadatel.

2) Pomůcka pro poslech televize stojí 8 400 Kč. Z toho 10% spoluúčast činí 840 Kč. Žadatel však hradí 1 000 Kč, neboť zákon stanovuje, že žadatel musí zaplatit minimálně 1 000 Kč ze svého.

Nadace

V případě potřeby je možné se obrátit s žádostí o pomoc při hrazení zdravotní pomůcky na organizace, které v této oblasti poskytují pomoc – nadace. Nejčastěji se jedná o žádosti na pomůcky, které nehradí úřad práce ani zdravotní pojišťovna, nebo na ně přispívá jen částečně.

Nadace se snaží přispět každému, kdo opravdu pomoc potřebuje. Je proto důležité se při sepisování žádosti rozepsat o svém zdravotním stavu a především, jakým způsobem by vám tato pomůcka pomohla zlepšit kvalitu vašeho života. Nezapomeňte uvést pořizovací cenu pomůcky, kolik hradí pojišťovna, jaký je doplatek, a důvod, proč nemůžete doplatek na zdravotní pomůcku uhradit (informace o vaší finanční situaci, výše vašich měsíčních příjmů a výdajů). Každá z nadací má vlastní administrativní proces podávání žádostí, informujte se předem.

Dar od firmy

Je možné oslovit firmu, která by vám přispěla na zdravotní pomůcku. Není třeba z toho mít nepříjemné pocity – firma si částku, kterou vám přispěje, může na konci roku odečíst z daní. Jsou firmy, které rády přispějí, aby pomohly hendikepovaným spoluobčanům a preferují věnovat peníze konkrétnímu člověku na konkrétní účel než společnostem s obecně charitativními cíli. S konkrétní firmou (dárcem) sepíšete darovací smlouvu. Firma (dárce) má možnost si darovanou částku odepsat z daní podle zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů.

Srozumitelný poslech televize

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Přihlášení

Tato stránka používá cookies. Vice info