CZ SK

Ochrana osobných údajov

Zákazník dobrovolne poskytuje svoje osobné údaje predávajúcemu a súhlasí s jej spracovaním, zhromažďovaním, uchovaním a evidencii za účeľom uzavrieť kúpnu zmluvu s predávajúcim a riadneho trvania právnych vzťahov medzi zákazníkom a predávajúcim založeného uzavrenou kúpnou zmluvou. 

Zákazník dobrovolne poskytuje svoje osobné údaje a súhlasí s jej poskytnutím tretím osobám za nižšie uvedených podmienkach.

Predávajúci neposkytuje takto získané osobné údaje tretím osobám, okrem dopravcom tovaru, a to iba k riadnému doručeniu tovaru zakúpeného zákazníkom a svojmu obchodnému partnerovi, a to iba k obstarávaniu tovaru požadovanému zákazníkom. Osobné údaje sú poskytované iba v minimálnom rozsahu nutnému k riadnému plneniu k uzavretiu kúpnej zmluvy medzi zákazníkom a predávajúcim.

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info